دعاوی کیفری

دعاوی کیفری

سپتامبر 4, 2021
وکیل جعل سند

وکیل جعل سند

وکیل جعل سند با پیشرفت علم و تکنولوژی انواع روش های کلاهبرداری علی الخصوص جعل سند پیشرفت کرده و پیچیده شده اند. شما برای اثبات جعل […]
اکتبر 20, 2020
بهترین وکیل دعاوی کیفری

بهترین وکیل دعاوی کیفری

بهترین وکیل دعاوی کیفری بهترین وکیل دعاوی کیفری در تهران بهترین وکیل دعاوی کیفری به دلیل دارا بودن شرایط زیر از هر نظر جهت پرونده های […]
اکتبر 8, 2020
وکیل تصرف عدوانی

وکیل تصرف عدوانی

وکیل تصرف عدوانی امتیازات داشتن وکیل تصرف عدوانی تصرف عدوانی ، مشاجرات در ارتباط به اموال غیرمنقول است که به خاطر ارزش و اهمیت مال غیر […]
اکتبر 8, 2020
وکیل متخصص کیفری

وکیل متخصص کیفری

وکیل متخصص کیفری نحوه عملکرد وکیل متخصص کیفری نقش وکیل متخصص کیفری در دادگاه چیست؟ اگر وکیل متخصص کیفری نداشته باشم ضرر میکنم؟ باید وکیل متخصص […]
آگوست 20, 2020
دعاوی-کیفری

دعاوی کیفری

دعاوی کیفری هنگامی که شخصی مرتکب تخلفی می شود عمل او جرم تلقی شده و مطابق قانون برای آن مجازات مشخصی تعیین می شود .در این […]
آگوست 20, 2020
مصادیق دعاوی کیفری

مصادیق دعاوی کیفری

مصادیق دعاوی کیفری مصادیق دعاوی کیفری به دسته های مختلفی طبقه بندی می گردند که به شرح ذیل می باشد: جرایمی که با امنیت و آسایش […]
آگوست 20, 2020
وکیل دعاوی کیفری

وکیل دعاوی کیفری

وکیل دعاوی کیفری وکیل دعاوی کیفری، وکیلی است که در امور کیفری متخصص بوده است و بتواند نسبت به هر موضوع کیفری که مطرح می گردد […]
آگوست 20, 2020
وکیل در جلب سیار

وکیل در جلب سیار

وکیل در جلب سیار یکی از دستوراتی که عموما توسط قاضی پرونده در امور کیفری و در مراحل مختلف برای دستگیری افراد صادر می‌شود تا به […]
آگوست 20, 2020
تعیین قیم با وکیل

تعیین قیم با وکیل

تعیین قیم با وکیل مراحل تعیین قیم با وکیل پایه یک مطابق قانون و رویه دادگاه ها تمام افراد ( چه دختر و چه پسر ) […]
آگوست 20, 2020
وکیل در سرقت و دزدی

وکالت در سرقت و دزدی

وکالت در سرقت و دزدی سرقت یا دزدی در ماده 265  بدین صورت تعریف شده است که سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است . با […]

تماس با وکیل