جرم سرقت

آگوست 20, 2020
وکیل در سرقت و دزدی

وکالت در سرقت و دزدی

وکالت در سرقت و دزدی سرقت یا دزدی در ماده 265  بدین صورت تعریف شده است که سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است . با […]

تماس با وکیل