دعاوی کیفری در تهران

آگوست 20, 2020
دعاوی-کیفری

دعاوی کیفری

دعاوی کیفری هنگامی که شخصی مرتکب تخلفی می شود عمل او جرم تلقی شده و مطابق قانون برای آن مجازات مشخصی تعیین می شود .در این […]
آگوست 20, 2020
مصادیق دعاوی کیفری

مصادیق دعاوی کیفری

مصادیق دعاوی کیفری مصادیق دعاوی کیفری به دسته های مختلفی طبقه بندی می گردند که به شرح ذیل می باشد: جرایمی که با امنیت و آسایش […]
آگوست 20, 2020
وکیل دعاوی کیفری

وکیل دعاوی کیفری

وکیل دعاوی کیفری وکیل دعاوی کیفری، وکیلی است که در امور کیفری متخصص بوده است و بتواند نسبت به هر موضوع کیفری که مطرح می گردد […]
آگوست 20, 2020
وکیل در جلب سیار

وکیل در جلب سیار

وکیل در جلب سیار یکی از دستوراتی که عموما توسط قاضی پرونده در امور کیفری و در مراحل مختلف برای دستگیری افراد صادر می‌شود تا به […]
آگوست 20, 2020
تعیین قیم با وکیل

تعیین قیم با وکیل

تعیین قیم با وکیل مراحل تعیین قیم با وکیل پایه یک مطابق قانون و رویه دادگاه ها تمام افراد ( چه دختر و چه پسر ) […]
آگوست 20, 2020
وکیل دعاوی کیفری در تهرانپارس

دفتر حقوقی دعاوی کیفری تهرانپارس

دفتر حقوقی دعاوی کیفری تهرانپارس دفتر حقوقی دعاوی کیفری تهرانپارس : حضور وکیل کیفری و یا تیم کیفری در خصوص دعاوی کیفری نه تنها حائز اهمیت […]
آگوست 20, 2020
وکیل در سرقت و دزدی

وکالت در سرقت و دزدی

وکالت در سرقت و دزدی سرقت یا دزدی در ماده 265  بدین صورت تعریف شده است که سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است . با […]

تماس با وکیل