مهریه طلاق

مهریه در طلاق توافقی

آوریل 5, 2022
مهریه طلاق

مهریه طلاق

مهریه طلاق سابقه مهریه طلاق به مدت ها قبل باز می گردد و سابقه ای به قدمت ازدواج ممکن است  داشته باشد. درز زمان های خیلی […]
اکتبر 8, 2020
مهریه در طلاق توافقی

مهریه در طلاق توافقی

مهریه در طلاق توافقی مهمترین موضوع در طلاق توافقی مهریه است .زوجین باید در مورد آن به توافق کامل رسیده باشند .رای دادگاه دقیقا بر مبنای […]
آگوست 20, 2020
طلاق توافقی و مهریه

طلاق توافقی و مهریه

طلاق توافقی و مهریه ملاک در طلاق توافقی، توافق زن و شوهر است. نوع طلاقی که دادگاه صادر می کند طلاق خلع است یعنی زن چیزی […]

تماس با وکیل